LỜI GIỚI THIỆU

Trang web KINH THANH VIET cung cấp các bản Audio Kinh Thánh bằng Tiếng Việt, giúp mọi người tiếp cận với Lời Chúa một cách dễ dàng và thuận tiện.

Đây là một chương trình hợp tác giữa Nguồn Hy Vọng và Văn Phẩm Nguồn Sống để phố biến Lời Chúa đến nhiều người.